Konvensjonshjørnet  ... Blackwood6-trinnet etter tredjekontroll..

De fleste bruker Roman KeyCard Blackwood. Svarene på 4NT kan alle. Fargen over spør etter trumfdame og de fleste bruker denne skalaen:

trumffargen lavest : ikke damen
ny farge : damen + kongen i meldt farge
5NT : damen og tilleggskontroll som ikke kan vises
6 trumf: damen, men ingen konger.


5NT etter svar på 4NT viser alle fem ess + trumfdame og er storeslemsinnvitt. Makker hopper til 7,melder laveste konge eller slår av i trumffargen. 

Har du system for dette ?

A 10 x x x

K J x x x
x x
Bridge deal
   K D x x
  K x x 
  A D x x
  A K 

Syd   Nord  
2NT pass 3hj pass
4sp pass 4NT pass
5kl pass 5ru pass
5hj pass 6ru pass
6NT  pass 7NT pr


Du er sikkert med fram til og med svaret 5hj (har vist tre ess, trumfdame og hjerterkonge)
Ny farge på 6-trinnet spør etter tredjekontroll i fargen, der 6 i trumf slår av, 6NT viser damen og 7 i trumf viser dobbelton. 
Høres ikke dette lurt ut da ?


 Side 1